Meest recente berichten

Onderstaande rapportages zijn gemaakt in samenwerking met DMS of met een van onze partners. Dit zijn onderzoeken verwerkt tot een duidelijk en leesbaar omslagwerk. 

Voerefficiëntieronde 2019

De studiegroepen zijn begonnen met de voerefficiëntie ronde. Tijdens deze bijeenkomsten worden de rantsoenen, die aan de hand van de meetweken in kaart zijn gebracht, besproken.

Fosfaatrechten rekenprogramma door DMS

Wil je te weten komen of jouw toekomstplannen haalbaar zijn in een tijdperk met fosfaatrechten? In dit rekenprogramma kan je snel een overzichtelijke begroting maken voor een toekomstig (groei)plan. klik hier

1e studiegroepbijeenkomst 2019 - 2020: Begroting 2023

De eerste studiegroep bijeenkomst heeft als onderwerp ‘Begroting 2023’. Tijdens deze bijeenkomst gaan de deelnemers samen sparren over hoe zij hun bedrijf de komende jaren gaan ontwikkelen met 2023 als stip aan de horizon.

Van marge naar mainstream

Rekening houden met de wereld om je heen, met landschap, natuur en milieu. Is dat enkel naïef en ideëel? Een groep ondernemende melkveehouders uit het noorden bewijst al een groot aantal jaren het tegendeel. Zij willen het anders doen en zij durven het anders te doen. Een onderzoek van: Wageningen UR Boerenverstand ETC

De voordelen van de grondgebondenheid

Eind september 2017 is door LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) de Commissie Grondgebondenheid in het leven geroepen.

Bouwen aan een betere balans

Deze uitgave betreft een analyse van de diverse bedrijfsstijlen binnen de melkveehouderij. Een onderzoek van: Wageningen UR Dirksen Management Support

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen met betrekking tot onze publicaties neem dan contact met ons op. We zijn elke werkdag van 09:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar.

  • Voorkoopstraat 3
  • 4112NM Beusichem
  • info@dmsadvies.nl
  • +31 345 50 18 85
  • 09:00 - 17:00