Bedrijfsplan voucher

Subsidie voor het opstellen van een bedrijfsplan

 

U kunt via RVO een GLB subsidie aanvraag indienen voor een bedrijfsplan. Het bedrijfsplan is een middel voor de ondernemer om een omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering concreet te maken. De bedrijfsplannen vergroten de kans om toegang te krijgen tot financiering voor omschakeling. Verder stimuleren ze agrarische ondernemers om de omschakeling te maken op basis van weloverwogen, solide en sociaal, economisch en ecologisch goed onderbouwde plannen. Een bedrijfsplanvoucher heeft een waarde van ten hoogste € 6.000,– en wordt door de minister op aanvraag verstrekt aan een landbouwonderneming voor het verkrijgen van een bedrijfsplan. Bij deze subsidie is een eigen bijdrage van €1.500,- vereist. Daarnaast kan de bedrijfsplanvoucher kan maar eens in de 3 jaar worden aangevraagd!

Het doel van dit bedrijfsplan is omschakeling naar een duurzaam en integraal bedrijfsmodel. Bedrijfsplanvouchers verschillen daarmee van de adviesvouchers; daarmee kunnen agrariërs advies inwinnen van een bedrijfsadviseur dat primair gericht is op één specifiek aandachtsgebied.

De volgende onderwerpen worden besproken:

Aanvragen van een voucher

Het aanvragen van een bedrijfsplan voucher is vanaf heden mogelijk.
De aanvraag kan met behulp van e-herkenning worden ingediend bij RVO.
Wilt u hulp bij het aanvragen van de voucher? Neem dan contact met ons op!

Belangrijk:

De landbouwonderneming moet een deminimisverklaring tekenen en indienen! Hierin verklaart de aanvrager met deze voucher en eventueel andere de-minimissteun binnen de maximale ruimte van de de-minimis van € 20.000 te zullen blijven, gerekend over het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren.

Vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of het aanvragen van de SABE Voucher. Neem dan contact met ons op.

Klik hier om te mailen

of bel ons, +31 0345 501885

Kim Hahn