default logo
Studiegroep bijeenkomstProfielkuilStudiegroep bijeenkomstZomerbijeenkomst zeelandZomerbijeenkomst excursie naar een akkerbouwerStudiegroep bijeenkomst
NIEUW: Informatieve bijeenkomsten voor iedereen toegankelijk
Aankomend jaar 2017 (maart) organiseert DMS 2 nieuwe bijeenkomsten voor boerinnen en jongeren. Deze avonden zijn toegankelijk voor ieder die geïnteresseerd is in het onderwerp. Speciaal voor boerinnen hebben we het onderwerp: samen de praktijk beleven. Met jongeren gaan we in op de vraag: Hoe word jij leider van je eigen kringloopwijzer? Check voor meer informatie de evenementen op onze Facebookpagina.

Wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid.


Nieuwe artikelen

Grasbedrijf met slim voeren naar 24% BEX-winst

Een BEX-winst van 24 procent op een bedrijf dat vooral gras voert. En dalende voerkosten bij een stijgende melkproductie. Aart van der Ham en zijn zoon Willem in Nieuwland denken dat ze de sleutel voor een betere benutting van stikstof en fosfaat op hun bedrijf hebben gevonden. Lees hier het hele artikel..

Financiële uitdagingen in de melkveehouderij

Afgelopen najaar is er een rondgang gehouden tijdens de DMS studiegroep bijeenkomsten. De vraag die centraal stond was: “Hoe is men de zomer, en verwacht men de winter door te komen?” Deze vraag is opgesteld met het oog op de lage melkprijs van de afgelopen maanden. De veehouders hebben open en eerlijk gedeeld wat er speelt op hun bedrijf en welke acties en maatregelen getroffen zijn om de huidige melkprijs te doorstaan.

Resulaten rantsoenefficiëntie en BEX voorspelling

Uit een eerste analyse onder werkelijk gevoerde rantsoenen van DMS studiegroep deelnemers is gebleken dat de voerefficiëntie tussen de maanden maart en september is gedaald. Verder is er een daling te zien in de kwaliteit van de melk. Deze daling wordt mede veroorzaakt door een verminderde kwaliteit gras in 2016. Daarnaast komt naar voren dat bij een lager fosfor in het rantsoen, een hogere BEX winst behaald kan worden.