default logo
Studiegroep bijeenkomstProfielkuilStudiegroep bijeenkomstZomerbijeenkomst zeelandZomerbijeenkomst excursie naar een akkerbouwerStudiegroep bijeenkomst

stage advertentie


Wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid.


Nieuwe artikelen

Financiële uitdagingen in de melkveehouderij

Afgelopen najaar is er een rondgang gehouden tijdens de DMS studiegroep bijeenkomsten. De vraag die centraal stond was: “Hoe is men de zomer, en verwacht men de winter door te komen?” Deze vraag is opgesteld met het oog op de lage melkprijs van de afgelopen maanden. De veehouders hebben open en eerlijk gedeeld wat er speelt op hun bedrijf en welke acties en maatregelen getroffen zijn om de huidige melkprijs te doorstaan.

Resulaten rantsoenefficiëntie en BEX voorspelling

Uit een eerste analyse onder werkelijk gevoerde rantsoenen van DMS studiegroep deelnemers is gebleken dat de voerefficiëntie tussen de maanden maart en september is gedaald. Verder is er een daling te zien in de kwaliteit van de melk. Deze daling wordt mede veroorzaakt door een verminderde kwaliteit gras in 2016. Daarnaast komt naar voren dat bij een lager fosfor in het rantsoen, een hogere BEX winst behaald kan worden.

Eerste resultaten Kringloopwijzers: ook in 2015 BEP-voordeel

Uit een eerste analyse van 230 kringloopwijzers door Dirksen Management Support en adviesbureau Boerenverstand, blijkt dat de drogestofopbrengst in 2015, van zowel gras als maïs, lager is in vergelijking met 2014. Het gevolg is een flink lager BEP-voordeel. Toch blijken de bedrijven gemiddeld nog 3,4 kilo fosfaat per hectare voordeel te halen met de BEP.